Inflyttning och utflyttning

Inflyttningsnettot,  dvs hur många som flyttar till och från Gotland är en av tre faktorer för befolkningens storlek (de andra är hur många som dör och hur många som föds). Skillnaden är sällan väldigt stor, under 2000-talet har i genomsnitt 160 personer fler flyttat in än ut från ön. Det senaste två åren har inflyttningsnettot dock varit högre än normalt, vilket till största delen beror på den ökade flyktinginvandringen till Sverige.

Det betyder dock inte att invandringen står för särskild stor del av inflyttningen till ön. I genomsnitt utgör den ungefär 10 procent av inflyttningen.

chart created with amCharts | amCharts